Skip to content

Дсту гост 7.1 2006 бібліографічний запис. бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання

Скачать дсту гост 7.1 2006 бібліографічний запис. бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання txt

Библиографическое описание электронных ресурсов ГОСТ 7. Общие требования к систематизации и предметизации ГОСТ 7. Общие требования и правила ГОСТ 7. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании ГОСТ 7.

Необхідність у виданні цих рекомендацій викликана введенням в дію на території України (з 1 липня р.) нового національного стандарту ДСТУ ГОСТ Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. (ГОСТ , IDT). Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Нововведений стандарт визначає загальні вимоги і правила складання бібліографічного опису документа, його частини чи групи документів: набір областей та елементів бібліографічного опису, послідовність їхнього розміщення, наповнення і спосіб подання елементів, застосування приписаної пунктуації та скорочень.

Вимоги стандарту розповсюджується на опис документів, що складають бібліотеки, органи науково-технічної інформації, центри національної бібліографії, видавці, інші бібліографуючі установи.Сфера застосування нового стандарту має обм. Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ "Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який набуває чинності 1 липня року. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису. Новий стандарт вводиться на заміну п’яти стандартів — ГОСТ —84 СИБИД "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления"; ГОСТ —. Бібліографічний опис.

Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ , IDT), який скасовує ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ та ГОСТ ДСТУ складається із семи розділів та одного додатку. Область застосування. В основі ДСТУ лежить концепція універсальності та ідентичності правил опису для всіх видів документів у частині структури, набору областей та елементів, вибору мови й графіки, застосування правил орфографії, пунктуації, скорочення слів.

Це обумовлено розвитком світового ринку інформаційних продуктів і послуг, якому конче необхідні уніфіковані бібліографічні бази даних. Національний стандарт україни. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС Загальні вимоги та правила складання.

(ГОСТ , IDT). ДСТУ ГОСТ Видання офіційне. Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ.  ПЕРЕДМОВА. 1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр про-блем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»).

Бібліографічний опис документів здійснюється за ГОСТами: 1. ДСТУ ГОСТ «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»(ГОСТ IDT)- Вперше (зі скасуванням ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ більш детально Слова і словосполучення скорочуються відповідно до: 1. ДСТУ –97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі.

Загальні вимоги і правила».- К.: Держстандарт України, 2. ГОСТ » Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». Приклади оформлення бібл. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ ГОСТ Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила ДСТУ Бібліографічний запис.  Бібліографічний опис складається безпосередньо за самим документом, за титульною сторінкою.

Він складається на мові оригіналу та за сучасною орфографією. Бібліографічний запис. - це розгорнута бібліографічна характеристика. видання, у якій бібліографічний опис доповнено тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією, класифікаційними індексами, предметними рубриками тощо. Складання бібліографічного запису. Зав. відділу наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків Книжкової палати України імені Івана Федорова. Ольга Устіннікова. Перелік стандартів.

ДСТУ ГОСТ (ГОСТ —, ІДТ). Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання ДСТУ ГОСТ (ГОСТ —, ІДТ). Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. ГОСТ ―93 Сокращение слов на русском языке.